#begotten concept

on

a view from Reality
photo by Ol Albireo

32169609_10209889536148706_8264992141072138240_n

Ol Albireo is in Bourgas, Burgas, Bulgaria.

ru | eo

Говорят, когда ветер одновременно дует с моря и низко стелется по земле к нему, в приморском парке, пруд, который высыхает с наступлением жарких дней,наполняется водой. А в ней словно что-то блестит, то тут, то там. И если увидишь тот блеск, то идешь к нему словно завороженный. Ветки, растущих вокруг пруда деревьев, пропускают, расступаясь, к нему, но не выпускают обратно. Говорят, что это блестят запертые в том пруду души и зовут на помощь. Может быть, они вольны бродить огоньками где вздумается или и не пробовали уйти оттуда, но никто никогда не видел их, вернувшихся.

Oni diras, kiam vento samtempe blovas el maro kaj malsupre rampas sur tero al ĝi, en marparko, lageto, kiu sekiĝas kun varmegaj tagoj, pleniĝas akvon. Kaj en ĝi kvazaŭ io brilas jen ĉi tie, jen tie. Kaj se vi ekvidas tiun brilon, tiam iras al ĝi kvazaŭ fascinita. Branĉoj de kreskante ĉirkaŭ lageto arboj enlasas al ĝi disiĝante, sed ne ellasas returne. Oni diras, ke tio brilas fermitajn en tiu lageto animojn kaj vokas por helpo. Povas esti ili estas liberaj vagi kiel lumetoj kie ili volas aŭ ne penis foriri el tien, sed neniu neniam vidis ili, kiuj revenis.

#anotheruniverse #stories #creepy

Добавить комментарий