Лингвистическое

#лингвистическое съм убеден, че най-труден език да говоря, за някои хора — е истина.