Лингвистическое

#лингвистическое съм убеден, че най-труден език да говоря, за някои хора – е истина.

Image may contain: text that says 'I am convinced that the hardest language to speak for some people is the truth.'

 

Добавить комментарий