Look at the stars

Rigardu la stelojn
42.Hodiaŭ vi devas eliri nokte eksteren kaj rigardi la stelojn. Ĝis vi sentas la realon. Ne zorgu, se morgaŭ vi devos labori. Post ĉi tiu tasko, eĉ se vi ne plenumos ĝin ĝis la fino (sed vi provos diligente), vi havos sufiĉe da tempo por dormi. Jes, tio estas la magio.
Skribu ĉi tiun realon, kiun vi sentis.
Se vi ne povas eliri el via domo, spektu la elsendon en la interreto aŭ bildojn de Hubble. Ĝis la sama sento. Vi ne maltrafos ĝin. Dum vi estas en dubo – tio ne estas ĝi. Kiam la tasko finiĝos, vi ne maltrafos ĝin.

#Mi_estas_cxi_tie_eterneco #Esperanto

Look at the stars
42.Today you need to go outside at night and look at the stars. Until you feel the reality. Don’t worry if tomorrow you have to work. After this task, even if you do not complete it to the end (but you will try diligently), you will have enough time to sleep. Yes, that’s the magic.
Write it down this reality you felt.
If you can’t get out of your house, watch the broadcast on the Internet or pictures from Hubble. Until the same feeling. You won’t miss it. While you are in doubt – it is not it. When the task is completed you won’t miss it.

#I_am_here_eternity

Смотри на звезды
42.Сегодня нужно ночью выйти на улицу и смотреть на звезды. До тех пор, пока не почувствуешь настоящее. Не волнуйся, что завтра тебе на работу. После этого задания, даже если не выполнишь его до конца (но будешь прилежно стараться), ты успеешь выспаться. Да, такая вот магия.
Запиши это настоящее.
Если ты не можешь выйти их дома посмотри трансляцию в интернете или картинки с Хаббла. До того же ощущения. Ты его не пропустишь. Пока сомневаешься – оно не оно, знай, что это не оно. Когда задание будет выполнено – ты не пропустишь.

#я_здесь_вечность

Добавить комментарий