Go to

67. Skribu afiŝon pri vojaĝo, kiu neniam okazis. Studu iun lokon en la Interreto (aŭ libroj), akiru bonegajn fotojn kaj skribu afiŝon de impresoj, kvazaŭ vi vere scias ĉion pri ĉi tiu loko. Cetere, vi ne povas iri tien sola, vi povas voki iun kun vi.

#Mi_estas_cxi_tie_eterneco #Esperanto

67. Write a post about a trip that never happened. Study some place on the Internet (or books), get great photos and write a post of impressions, as if you really know everything about this place. By the way, you don’t have to go there alone, you can call someone with you.

#I_am_here_eternity

67.Напиши пост про путешествие, которого не было. Изучи какое-нибудь место по интернету (или книгам), набери отличных фоток и напиши пост впечатлений, словно ты на самом деле знаешь про это место все. Можно, кстати, не в одиночку туда ехать, можно кого-нибудь с собой позвать.

#я_здесь_вечность

Добавить комментарий