Обереги

amuletoj

113. Faru moveblon el aŭtunaj sekaj folioj. Ligu la foliojn al fadenoj aŭ fiŝŝnuro. Pendu ilin sur la fenestro aŭ ekster la fenestro. Folioj povas farbi kaj trempi en vakson. Aŭ simple trempu ilin en vakson.

#Mi_estas_cxi_tie_eterneco #Esperanto

amulets

113. Make a mobile from autumn dry leaves. Tie the leaves to threads or fishing line. Hang on the window or outside the window. Leaves can be dyed and dipped in wax. Or just dip them in wax.

#I_am_here_eternity

Обереги

113. Сделайте мобиль

из осенних сухих листьев. Привяжите листья к ниточкам или леске. Повесьте на окно или за окно. Листья можно покрасить и обмакнуть в воск. Или сразу обмакнуть в воск.

#я_здесь_вечность

Добавить комментарий