Хочу, могу, надо

231.Prenu 3 bildojn pri la temo: miaj deziroj (mi volas), miaj ŝancoj (mi povas), miaj devoj (mi devas). Trovu 7 fundamentajn diferencojn. Trovu 7 similecojn.

#Mi_estas_ĉi_tie_eterneco

231.Pick up 3 pictures on the topic: my desires (I want), my opportunities (I can), my duties (I must). Find 7 fundamental differences. Find 7 similarities.

#I_am_here_eternity

231. Подберите по 3 картинки на тему: мои желания (хочу), мои возможности (могу), мои обязанности (надо). Найдите 7 принципиальных отличий. Найдите 7 сходств.

#Я_здесь_вечность

Добавить комментарий