354

on

354. Prenu ajnan libron, pensu pri paĝo kaj linio, skribu ĝin, aldonu vian rakonton al la linio.#Mi_estas_ĉi_tie_eterneco

354.Take any book, think of a page and a line, write it out, add your story to the line.

#I_am_here_eternity

354. Возьмите любую книгу, загадайте страницу и строку, выпишите ее, допишите к строке свою историю.

#Я_здесь_вечность

Добавить комментарий