The creative challenge of the day for the game
#I_am_here_eternity

La krea tasko de la tago por la ludo #Mi_estas_ĉi_tie_eterneco. Vi havas la liberecon aliĝi al la ludo (kaj forlasi ĝin) kiam ajn vi volas. Sekvu vian scivolemon kaj faru la taskojn, kiuj vekas vian intereson. Kaj tiujn, kiujn vi ne ŝatas – ignoru ilin. La rekompenco de la ludo (kun konstanta kaj diligenta peno (kaj praktiko) de taskoj) – pli riĉa kaj feliĉa vivo.
458. Kolektu aŭtunajn foliojn, pentru ilin kaj disĵetu ilin ĉirkaŭ la parko.
#Mi_estas_ĉi_tie_eterneco

The creative challenge of the day for the game #I_am_here_eternity. You have the freedom to join the game (and quit it) whenever you want. Follow your curiosity and do the tasks that spark your interest. And those that you don’t like – ignore them. The reward of the game (with consistent and diligent effort (and practice) of tasks) – a richer and happier life.
458. Collect autumn leaves, paint them and scatter them around the park.
#I_am_here_eternity

Творческое задание дня игры #Я_здесь_вечность. Присоединиться к игре (как и выйти из нее) можно в любой момент. Выполняйте те задания, которые вам интересны. А которые не хотите – не выполняйте. Приз игры (при прилежном и систематическом выполнении (и повторении) заданий) – качественно лучшая жизнь.
458. Наберите осенних листьев, разрисуйте их и раскидайте по парку.
#Я_здесь_вечность