pentri per lumo

pentri per lumo

96. Vespera tasko. Iru eksteren aŭ sur la balkonon. Prenu brulantan branĉeton per fajrero aŭ ekbruligi cigaredon, rapide desegnu signon de senfineco aŭ katon per fajrero. Prenu foton aŭ demandu iun por fari foton de via arto.

#Mi_estas_cxi_tie_eterneco #Esperanto

Paint with light

96. Evening task. Go outside or to the balcony. Take a smoldering twig with a spark or light a cigarette, quickly draw a sign of infinity or a cat with a spark. Take a photo or ask anyone to take a photo of your art.

#I_am_here_eternity

Рисовать светом

96. Вечернее задание. Идите на улицу или на балкон. Возьмите тлеющую веточку с огоньком  или зажгите сигарету, быстро нарисуйте огоньком знак бесконечности или кота, например. Сфотографируйте или попросите, если есть кого, сфотографировать ваше художество.

#я_здесь_вечность

Добавить комментарий