sacrifice

on

351. Kion vi iam oferis? Kaj por kio? Ĉu ĝi valoris?

#Mi_estas_ĉi_tie_eterneco

351. What have you ever sacrificed? And for what? Was it worth it?

#I_am_here_eternity

351.Чем вы когда-либо жертвовали? И ради чего? Оно стоило того?

#Я_здесь_вечность

Добавить комментарий