time to gather stones

on

357. Tasko por la tuta somero (aŭ por jaro, aŭ por ĉiam). Kiam vi vojaĝas aŭ iras ien, prenu ŝtonon de tie kaj skribu sur ĝi la plej bonan memoron pri ĉi tiu vizito. Hejme, metu ĉi tiujn ŝtonojn en kruĉon. En momento de malĝojo, eltiru ŝtonon kaj relegu.

#Mi_estas_ĉi_tie_eterneco

357. A task for the whole summer (or for the year, or forever). When you go somewhere, take a stone from there and write your best memory of that visit on it. At home, put these stones in a jar. In a moment of sadness, take out a stone and read it again.

#I_am_here_eternity

357. Задание на все лето (или на год, или навсегда). Когда куда-нибудь едете или идете, берите оттуда камень и напишите на нем лучшее воспоминание об этом визите. Дома складывайте эти камни в банку. В минуту грусти вытащите камень и перечитайте.

#Я_здесь_вечность

Добавить комментарий